Orta Gerilim, Kuvvetli Akım, Aydınlatma, Zayıf Akım, Telekomünikasyon, Otomasyon sistemlerinin; projelendirme, taahhüt, devreye alma adımlarında yanınızdayız.

Tecrübelerimiz vasıtasıyla, yüksek teknolojik binalarda enerjinin günlük hayattaki ihtiyaçlara en basit ve en doğal şekliyle dönüşümünü sağlamaktayız.

Sanayi tesisleri, otel, alışveriş merkezi, hastane, iş merkezi v.b. tesislerin, O.G ve Trafo Tesis islerinin kurulumu, Busbar, Aydınlatma, Paratoner ve Topraklama, CCTV, Data sistemleri, Yangın-Güvenlik ve Kamera Sistemleri, Jeneratör Projelendirme, PLC ve scada otomasyon uygulamalarını yapmaktadır.

50 kVA’ dan 50 mVA’ ya kadar trafo merkezlerinin projelendirilmesi, enerji nakil hatlarının TEDAŞ takibi ve montajı tecrübeli kadromuzla zamanında, kaliteli ve güvenli olarak yapılarak teslim edilmektedir.

Yıldırım; Tüm canlılara ve nesnelere doğrudan veya dolaylı olarak zarar verebilen atmosferik elektriksel boşalmadır. Yeryüzündeki yapılar üzerindeki ve çevresindeki korumasız, sivri ve yüksek noktalar en riskli alanlardır. Aktif paratoner, yıldırım akımını yakalayarak insan hayatına, binalara, tesislere, bölgeye zarar vermeden, yangına yol açmadan düşük empedanslı iletkenlerle en kısa yoldan toprağa akmasını sağlar.

Frekansı 100 Hz’ in altındaki alternatif akım (A.C.) ve doğru akım (D.C.) tesislerinde insanlar, diğer canlılar ve nesnelerin güvenliği için topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi ve denetlenmesi can ve mal güvenliği bakımından yapılması son derece önemlidir.

Busbar sistemleri; fabrika, atölye, çok katlı binalar ve iş merkezlerinde elektrik iletim ve dağıtımını ideal şekilde çözmek üzere geliştirilmiş bir sistemdir. Modern işletmelerde, gerek kuruluş gerekse işletme sırasında ihtiyaç duyulan her türlü makine yerleşim değişikliğine, yeni makine ilavesine, çeşitli noktalara enerji teminine, tesisin çalışan kısımlarını aksatmadan yapmaya imkan sağlamaktadır.

Ayrıca çok katlı binalarda insanların yoğun bulunduğu ortamlarda (hastane, alış veriş merkezi ve otel gibi) Busbar sistemleri kullanılarak yangın riski en aza indirilerek, güvenli binalar inşa edilmektedir.