Günümüzde enerji ihtiyacının giderilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek zorunlu hale geldi.

Güneş enerjisi dünya’nın en kolay uygulanabilen , yenilenebilir , çevreci enerji kaynağıdır.

Güneş enerjisi W/m2 birimi ile yani 1 m2 alana düşen Watt cinsinden enerji olarak gösterilir. Güneşten dünya üzerindeki 1 m2 yüzeye Watt olarak düşen bu enerji akışına “Güneş Işınımı” denir.Yarı iletken malzemenin üzerine düşen ışık enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Güneş ışığındaki ışıma/radyasyon, yarı iletken maddenin elektronlarının hareket ettiren enerjiyi sağlar. Elektronların bu hareketi bir doğrusal akımı(DC) oluşturur. Bu şekilde elde edilen doğrusal akım(DC) elektrik enerjisi akım çeviricileri (invertörler) aracılığı ile alternatif akıma (AC) çevrilerek kullanılabir.

Elektiriğe ödediğiniz yüksek faturalar
Ödediğiniz vergiler
Elektiriğe gelen zamlar
Fosil yakıtlardan elde edilen enerji sonucu ortaya çıkan karbondioksit ve yarattığı küresel ısınma problemi
Enerji bağımsızlığının sağlanması
Fosil yakıtlardan elde edilen enerjiyle oluşan karbondioksit salınımını ve yarattığı küresel ısınmayı durdurulması
1000 kw/saat’ e kadar lisanssiz elektrik üretimiyle birlikte, elektriğin şebekeye verilebilmesi ve fazlasinin satilabilmesi imkanı

Eğer sizde yukardaki düşüncelerden bazılarını paylaşıyorsanız yenilikçi, yaşam ömrü uzun,güvenilir,bakım masrafı az , çevreye duyarlı karbondioksit salınımı yapmayan , sürdürebilir temiz enerji kaynağına geçme zamanınız gelmiş demektir. Unutmayınız ki güneş bizim geleceğimiz.

On-Grid (şebekeye bağlı) sistemler: Ürettiği elektriğin fazlasını şebekeye veren ve elektrik üretiminin olmadığı zamanlarda da şebekeden elektrik kullanan sistemlerdir.Lisansız elektrik üretim yasası ile üretilen elektriğin fazlası satılabilmektedir.

Off-grid (şebekeden bağımsız) sistemler: Yasal olarak şebeke bağlantılı sistemlerin kullanılmasının mümkün olmadığı veya şebekeye ulaşmanın çok zor ve maliyetli olduğu durumlarda kullanılır.

Birkaç yıl geriye dönüp baktığımızda , özellikle fotovoltaik panel teknolojisinde ki yaşanan hızlı gelişim ve buna paralel olarak güneş paneli fiyatlarındaki ciddi düşüşler ve eş zamanlı olarak ülkemizde, güneş enerjisinden elde edilen elektriğin şebeke üzerinden kullanılmasına uygun düzenlemeler yapılması sonucu, güneş enerjisi daha uygun hale gelmiştir.