Zayıf akım sistemleri; hayat kalitesini arttırmak adına telefon, data, uydu, kamera, yangın ve benzeri sistemlerin gerekli tüm birimlerini barındırır.

Bina elektroniği kavramı bina içi iletişim sistemleri ve güvenlik sistemleriyle bunların entegrasyonunu sağlayan otomasyon sistemlerinden oluşur.

Günümüz yaşam koşulları, teknolojinin yaşam içindeki rolünü insanlar için olduğu kadar binalar içinde kaçınılmaz kılıyor. Bina elektroniği kavramı bina içi iletişim sistemleri ve güvenlik sistemleriyle bunların entegrasyonunu sağlayan otomasyon sistemlerinden oluşur.

CCTV sistemleri yardımı ile işletmelerin güvenlik açıkları büyük ölçekte kapatılmaktadır. Tesis güvenliği açısından izlenmesinin yanı sıra, personelin çalışmasını ve müşteri trafiğini denetlemek, ayrıca farklı şehirlerdeki veya bölgelerdeki diğer işletmelerin kontrolünü sağlamak için fayda sağlayan CCTV sistemleri, bir yönetim aracı olarak da kullanılabilmektedir. Üstelik kayıt sistemlerinin getirdiği avantajlarla güvenlik personeli ihtiyacından önemli oranda tasarruf sağlanabilmektedir.

CCTV Sistemleri ile çevre güvenliği, üretim alanlarında personel ve iş akışının izlenmesi, personel güvenliği ve mekân güvenliği ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tesis edilmektedir.

Binanın toplam güvenliği düşünüldüğünde, yangın algılama sistemlerinin yanında, etkin ve çalışır halde yangın söndürme sistemlerinin de yer alması gerekmektedir. Bina ve endüstriyel yapıların, yangına karşı korunmasında, ilk ve en önemli sistemlerden biri yangın algılama sistemleridir. Yangın algılama sistemleri, saha elemanlarının yangını en erken seviyede algılayıp ihbar vermesi ile yangına çabuk müdahale imkânı sağlar, mal ve can güvenliğini arttırır.

Tek geçişli sistemlerden çoklu geçiş sistemlerine kadar giriş çıkışların kontrol edildiği, arşivlendiği ve aynı zamanda binanın güvenlik otomasyonu sağlayan çözümler üretilmektedir. Bir noktanın özelliğine göre; yaklaşım tipi kart ile biometrik tanıma (parmak izi tanıma, el tanıma ve iris tanıma) kullanılarak giriş çıkış kontrolleri en üst seviyede yapılmaktadır. Kontrollü geçiş sistemleri ile, personel devam kontrolü, ziyaretçi, araç kontrolü ve otopark otomasyonu gibi uygulamalarda entegre bir şekilde yapılmakta Ayrıca yaygın ve CCTV sistemleri ile entegrasyon yapılabilmektedir.