İnternet kafelere gece görüşlü kamera sistemi zorunluluğu

İnternet toplu kullanım sağlayıcıları, güvenlik amacıyla işyerlerinin giriş ve çıkışlarını görecek şekilde yüksek çözünürlüklü ve gece görüşlü kamera kayıt sistemi kuracak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Yönetmelikle, internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumluluklarıyla denetimlerine ilişkin esas ve usuller düzenlendi.

Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar, aile ve çocukların korunması, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini ve güvenli internet hizmetini kullanacaklar. Sistemin aktif ve güncel halde bulundurularak herhangi bir müdahaleyle devre dışı kalmasını önlemek toplu kullanım sağlayıcıların sorumluluğunda olacak.

Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak, kullanmak ve değişiklikleri on beş gün içinde mülki idare amirliklerine bildirmek zorunda olacak ticari amaçlı internet toplu kullanım sağlayıcılar, erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydedecek ve iki yıl süreyle saklayacak. Kaydedilen bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değerler de günlük olarak kaydedilerek iki yıl süreyle tutulacak.

İzin alınmadan açılan işyerleri, mülki idare amirlikleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenerek ve mühürlenerek resen kapatılacak.

– İşyerlerinde uyulması gereken kurallar

Yönetmeliğe göre, 12 yaşından küçükler ancak yanlarında veli veya vasileriyle internet kafelere girebilecek. 15 yaşından küçükler ise yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra işyerlerine alınmayacak.

Tütün ve tütün mamullerinin içilmesi, alkollü içecek satılması, bulundurulması veya sunulmasına yönelik yasak sürecek. Hükme aykırı davrananlara karşı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.

Elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamayacak işyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek çevrimiçi ve çevrimdışı (online-offline) oyunlar oynatılamayacak.

Güvenlik amacıyla işyerlerinin giriş ve çıkışlarını görecek şekilde en az 3 mega piksel yüksek çözünürlüklü ve “IR” gece görüşlü kamera kayıt sistemi kurulacak. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar 90 gün süreyle saklanacak ve yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemeyecek.

– 15 bin liraya kadar idari para cezası

Yükümlülüklere aykırı hareket ettiği belirlenen ticari amaçlı internet toplu kullanım sağlayıcılar, mülki idare amiri tarafından ilk ihlalde yazılı uyarılacak, ihlalin devamı halinde üç güne kadar kapatma, ihlalin tekrarı halinde ise bin liradan 15 bin liraya kadar idari para cezası alacak.

Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara verilen izin belgelerine ilişkin işlemler, valiliklerde bilgi işlem şube müdürlükleri, kaymakamlıklarda bilgi işlem şeflikleri, bilgi işlem şefliği bulunmayan ilçelerde yazı işleri müdürlükleri bünyesinde yürütülecek.

İzne ilişkin bilgiler 30 gün içinde mülki idare amiri tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna elektronik ortamda veya yazılı olarak bildirilecek. Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıların faaliyetlerinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde durum da üç gün içinde mülki idare amiri tarafından kuruma elektronik ortamda veya yazılı olarak iletilecek.